Aquariushealing

Steeds vaker hoor of lees je over de “Nieuwe tijd” ofwel het Aquariustijdperk.
Dit hangt samen met  het jaar 2012 waarin we definitief het Vissentijdperk achter ons hebben gelaten en volledig in de Aquariusenergie zitten. De vissentijdgeest was gericht op materialisatie, verlaging van het trillingsgetal, dat wil zeggen verzwakking. Kenmerken van Vissen-energie zijn: angst, lijden, slachtofferschap. Kenmerken van het Aquariustijdperk zijn: eenheid, samenwerking, verbondenheid, onvoorwaardelijke liefde. In 2012 is de overgang compleet en zitten we volledig in de Aquariusenergie.
Dat betekent niet dat we dan opeens in een andere wereld of werkelijkheid zullen zijn. Het overgangsgebied strekt zich ook nog uit na 2012. Veel van ons denken, techniek, concepten is immers geconstrueerd in het vissentijdperk en bevat dus nog vissenprogrammering. Het afstemmen op de Aquariusenergie zal wel veel makkelijker en onbewuster gaan en hoe meer mensen die hogere vibraties gaan gebruiken des te meer mensen worden daar “automatisch” in meegenomen. Zodra je bewust gaat leven vanuit de Aquariusenergie verandert je eigen leven. Je krijgt meer inzicht in jezelf, je schaduwzijde en blokkades. Je zielsevolutie versnelt en daarmee alle processen in je eigen leven. Je gaat bewust de kracht van intentie gebruiken en wordt niet meer geleefd door je gedachten en/of emoties. Je kunt je vanuit vrijheid verbinden met de nieuwe wetten van de aantrekkingskracht. Niet langer de slaaf zijn van het verkrampte ego.


Met het aanbreken van het Aquariustijdperk vindt er een versnelling plaats van de trillingsfrequenties in en rondom de aarde, maar ook ons persoonlijke trillingsgetal wordt verhoogd. Dit betekent een totale verandering in ons hele fysieke, mentale, emotionele en zijn systeem. Er worden bijvoorbeeld nieuwe chakra’s geactiveerd en het DNA wordt veranderd. Vergelijk het met een elektriciteitsnet dat gemaakt is voor 220 volt en nu 10000 volt moet gaan doorvoeren. Dat vraagt nogal wat aanpassingen.


Veel mensen ondervinden last van de sterk schommelende energievelden en de processen waar de aarde en de mensheid door gaan. Dit kan zich uiten in plotselinge extreme neerslachtigheid die slechts enkele dagen duurt en dan plotsklaps weer verdwenen is. Andere veel voorkomende klachten zijn:
– ernstige vermoeidheid
– sterk wisselende stemmingen
– onverklaarbare fysieke pijn
Kenmerkend is dat de klachten slechts 1 of enkele dagen duren en dan opeens als sneeuw voor de zon verdwenen zijn.

Aquariushealing is de volgende stap in de evolutie van het Aquariustijdperk. Het is gebaseerd op pure kwantumfysica: het volledig één worden met het concept dat materie niet bestaat. Er is alleen maar informatie. En die informatie is te beïnvloeden met intentiekracht en verbinding met je Hogere Zelf.

 

Mocht het onduidelijk zijn of Aquariushealing geschikt is voor u, dan kunt u hierover vrijblijvend contact opnemen met praktijk Aquamarijn. Daarna zou er eventueel een kosteloos oriënterend intakegesprek kunnen plaatsvinden met u en de therapeut(en).

 

Comments are closed.