Edelsteentherapie

In de edelsteentherapie zijn edelstenen de belangrijkste werktuigen. De edelstenen zijn – net als wij – individuen met bepaalde eigenschappen en karakters. Daarvan maakt  de edelsteentherapeut gebruik. Door edelstenen op energetische punten op het menselijk lichaam te leggen, kan er een uitwisseling plaatsvinden tussen mineraal en mens. Daardoor kan de mens zich beter gaan voelen.

Volgens de holistische denkwijze die hoort bij edelsteentherapie, vormen het lichaam, de geest en de ziel van een mens samen één geheel, een uniek mens. Lichaam, geest en ziel horen met elkaar in evenwicht te zijn, wil iemand zich gezond en prettig voelen.
Op het moment dat één van deze drie niet goed functioneert, verdwijnt de balans en kan iemand zich ziek voelen. Als het evenwicht weer wordt hersteld, is de patiënt genezen.

Tijdens het leven zijn ziekte en gezondheid in voortdurende energetische uitwisseling, alles is een voortdurende beweging, alles stroomt. Alles is energie en heeft zijn eigen unieke trillingsfrequentie.
Die energie noemen we ‘universele energie’ of ‘levensenergie’. De levensenergie stroomt via ons kruin en de chakra’s naar binnen en via meridianen verder naar onze organen en weefsels. Is een orgaan of deel van ons ‘zijn’ verstoord in het ontvangen of het doorgeven van deze energie, dan verandert de trilling. Daardoor kunnen disbalans en ziekte ontstaan.

Om weer gezond te worden, slikken mensen traditioneel medicijnen. Maar die medicijnen richten zich meestal op symptoombestrijding. Echt gezond en heel worden doen we helemaal zelf. Ons lichaam heeft een immense zelfhelende kracht.
Holistische geneeswijzen, zoals de edelsteentherapie, stimuleren die zelfhelende kracht. Dit gebeurt door niet alleen de symptomen van een ziekte of disbalans aan te pakken. Ook de oorzaak wordt aangepakt. Hierdoor kan genezing of heling plaatsvinden.

Edelstenen zijn zuivere ontvangers van de levensenergie. Door hun unieke vorm, structuur en samenstelling kunnen zij de energie omvormen en doorgeven, herkenbaar voor ons lichaam en onze geest.
De energiebanen en energetische doorgifte worden hersteld. Heling en een nieuwe balans zijn het effect. Vanuit deze heling of balans pakt ons lichaam het zelfgenezingsproces weer op.
Alles wat de edelsteentherapeut  hoeft te doen, is de gesteldheid van de cliënt herkennen en de juiste edelstenen te gebruiken op de juiste plaatsen en onder de juiste omstandigheden.

 

Mocht het onduidelijk zijn of edelsteentherapie geschikt is voor u, dan kunt u hierover vrijblijvend contact opnemen met praktijk Aquamarijn. Daarna zou er eventueel een kosteloos oriënterend intakegesprek kunnen plaatsvinden met u en de therapeut(en).

Comments are closed.