Systemisch werken

Ons hele leven kent van jongs af aan vele systemen, zoals:  gezin, school, familie, organisatie, etc.   De regels en wetten in dergelijke systemen zijn vaak ingewikkeld.
Het wordt steeds duidelijker dat veel organisatorische en persoonlijke problemen een systemische oorzaak hebben. De oorsprong van het systemisch werken ligt bij de systemische familietherapie van Bert Hellinger. Systemisch werken heeft als doel de verborgen belemmeringen binnen een systeem (gezin, organisatie) zichtbaar en hanteerbaar te maken.

Bert Hellinger staat aan de bron van dit werk.
Hij ontdekte het systeem dat iedere familie, organisatie, school en dergelijke kenmerkt en ontwikkelde een methode om hiermee te werken.

Iedere deelnemer in een systeem heeft een plek.
Soms lijkt de ingenomen plek niet de juiste te zijn. Systemisch werken geeft de mogelijkheid om de uit een diepe liefde ontstane verstikking bloot te leggen en aan de hand van de onderliggende dynamiek verandering aan te brengen in een systeem. De ervaring leert dat mensen beter contact krijgen met de eigen plek. Het op dieper niveau leren kennen van deze plek en de positie die anderen daarin innemen, geven ruimte voor acceptatie en zingeving. De cirkel is rond, de verbinding tot stand gebracht.

Ieder mens is sterk aan het systeem van oorsprong gebonden. Het verleden, het oorspronkelijke familiesysteem, de uit liefde genomen plek met daaraan soms gekoppelde verstrikkingen kan in jouw ontwikkeling remmend werken. Het liefdevol en respectvol zichtbaar en voelbaar maken van de dynamiek in het systeem biedt de mogelijkheid wijziging te brengen in bestaande patronen zowel op persoonlijk niveau als op het niveau van het familiesysteem.

Mocht het onduidelijk zijn of systemisch werk geschikt is voor u, dan kunt u hierover vrijblijvend contact opnemen met praktijk Aquamarijn. Daarna zou er eventueel een kosteloos oriënterend intakegesprek kunnen plaatsvinden met u en de therapeut(en).

Comments are closed.